forside   |   print   |   kontakt

Coaching - mentoring

 

lauge_3.jpg

COACHING

 

er en bistand til at forbedre individuelle præstationer eller korrigere uheldig adfærd og kan ydes over en afgrænset periode eller anvendes som lederstil af en chef over for sine underordnede medarbejdere.


MENTORING

 

foregår som hovedregel uden for direkte ledelsesrelationer og understøtter personlig udvikling over en ubestemt længere periode
Ledercoaching - individuel coaching


Formålet er at realisere potentiale evner hos den enkelte. Livsområderne kan være job,virksomhed, balance i livet og resultatorientering. I en åben og tillidsfuld dialog med coachen fokuseres på at opstille engagerende og ambitiøse mål for klienten. Velafbalancerede mennesker prioriterer at være et menneske som de selv kan respektere. Via den omvej der hedder coaching opdager klienten sit fulde potentiale og lærer at udnytte det.


Teamcoaching

Formålet er at fokusere eller genfokusere på et teams præstationsmål, dets effektivitet eller de indbyrders relationer. I forlængelse heraf at beskrive strategier til at understøtte teamet i at få gjort målene klarere og mere ambitiøse. På det personlige plan bliver den enkelte i stand til i større grad at bidrage til arbejdspladsen og til at opfatte sin egen indsats som meningsfuld. På teamplan er der fokus på de muligheder der er for at forbedre noget, der allerede er godt.

hanslauge.jpg  

HANS LAUGE Brønsbjergvej 34 7120 Vejle Ø
Tlf. 20 67 60 97 mail@hanslauge.dk

 
 Mennesket er gjort af opbrud selv om det aldrig når frem