forside   |   print   |   kontakt

Innovation

 
lauge_20.jpg"HVORDAN GØR VI HINANDEN (ENDNU) BEDRE?"

KREATIVITET – INNOVATION & TEAMDANNELSE
Den menneskelige tilværelse er mulighed. Ikke sådan, at der er uanede muligheder uden grænse. Men det er et bedre udgangspunkt at opfatte grænser som områder, hvor nye muligheder opstår.

Hvis vi altid lader fortidens erfaringer fælde dom over nutiden, når vi aldrig frem til fremtiden. Forandring er imidlertid også forbundet med usikkerhed og frygt. Derfor kræver forandringsprocesser “tryghed i utrygheden”. Hvordan skabes den ?

En arbejdsplads er en samarbejdende enhed, der er enige om et klart formuleret mål som gruppe. Tradition og fornyelse må forbindes. Innovation er betegnelsen for, at udvikling og drift ses under ét. I udviklingsfasen er vi opfindere og idéudviklere.I driftsfasen tilrettelægger og fuldfører vi opgaven.hanslauge.jpg  

HANS LAUGE Brønsbjergvej 34 7120 Vejle Ø
Tlf. 20 67 60 97 mail@hanslauge.dk

 
 "Du kan ikke lave omelet uden at slå æg i stykker"
 
              Min morfar